Het Binnenhof

het-binnenhofHet Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag, met in het midden de Ridderzaal omringd door parlements- en regeringsgebouwen. Van hieruit wordt Nederland geregeerd.

Hier vergadert de volksvertegenwoordiging, werkt de minister-president en houden de ministers hun wekelijkse beraad. Eenmaal per jaar komen de Eerste en de Tweede Kamer in de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Ridderzaal bijeen. Dat gebeurt op de derde dinsdag in september – oftewel Prinsjesdag; de dag waarop het staatshoofd in de troonrede de plannen van de regering voor het komende jaar presenteert.

Door de eeuwen heen is het Haagse Binnenhof het centrum geweest van het staatkundig leven in Nederland en dat is het nu nog. De oudste gebouwen stammen reeds uit het begin van de dertiende eeuw en hebben al heel wat bewoners aan zich voorbij zien trekken. Van graven, stadhouders en Lodewijk Napoleon tot Seyss-Inquart, in de tijd van de Duitse bezetting.

Het middelpunt van het Binnenhof is ongetwijfeld de Ridderzaal. Rondleidingen, voorafgegaan door een videofilm over de geschiedenis van het Binnenhof, gaan door de Ridderzaal en/of de Eerste en/of de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Van Hotel Leeuwenbrug naar het Binnenhof

car-icon taxi-icon ov-icon

 

Hofweg 1, Den Haag