Naturalis

naturalisNaturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden. Het werd op 28 januari 2010 formeel opgericht in Leiden als NCB Naturalis. De oprichting markeerde de start van de integratie van het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en Natuurhistorisch Museum Naturalis. Sinds de zomer van 2012 draagt het instituut de naam Naturalis Biodiversity Center.

Activiteiten

Het instituut beheert het grootste deel van de Nederlandse natuurhistorische collecties. De totale collectie van Naturalis Biodiversity Center behoort qua omvang tot de top vijf van de wereld en telt 37 miljoen objecten.

Er wordt ook hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek verricht. In 2012 zijn werken er ongeveer honderd onderzoekers en zo’n tweehonderd gastonderzoekers aan biodiversiteitvraagstukken. Daarbij worden zij geholpen door een groot netwerk van amateuronderzoekers. De onderzoekers specialiseren zich in: mariene zoölogie, terrestrische zoölogie, botanie en geologie. In de periode 2012-2016 onderzoekt het instituut, naast de gebruikelijke systematische werkzaamheden, de volgende thema’s: character evolution, species interdependencies en dynamic biodiversity.

Naturalis Biodiversity Center is een internationaal kenniscentrum en de academische werkplaats voor de universiteiten van Leiden, Wageningen en Amsterdam. De medewerkers verzorgen ook universitair onderwijs ontwikkelen aanvullende curricula en gastcolleges.

In het museum informeert het publiek over de biodiversiteit op aarde. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de educatieve trajecten voor basis- en voortgezet onderwijs. Het museum trok in 2011 267.061 bezoekers.
Het instituut verzorgt ook een coördinerende en beherende rol bij vele natuurwebsites. Zoals bijvoorbeeld bij het Nederlands Soortenregister. In totaal worden de door Naturalis Biodiversity Center beheerde websites per jaar ruim zes miljoen keer bezocht (2010).

Van Hotel Leeuwenbrug naar het Naturalis Biodiversity Center

car-icon taxi-icon ov-icon

 

Pesthuislaan 7, Leiden